Uspješno organizirane i provedene fokusne skupine u 5 hrvatskih gradova


  • 12/07/2021
Uspješno organizirane i provedene fokusne skupine u 5 hrvatskih gradova

Projektne aktivnosti u okviru projekta vezane su uz povećanje kvalitete i relevantnosti nastavne djelatnosti u Republici Hrvatskoj, koje će se ostvariti razvojem i unapređenjem studijskog programa iz područja kulture i turizma te izradom dvaju standarda zanimanja (jednog iz područja kulture i jednog iz turizma) i jednog standarda kvalifikacija (sveučilišni/a prvostupnik/ca kulture i turizma).

 

Za potrebe razvoja i unapređenja studijskih programa utemeljenih na standardima zanimanja i standardima kvalifikacija, tvrtka Prizma CPI d.o.o., Zagreb provela je ukupno 10 fokusnih skupina s relevantnim dionicima iz područja kulture i turizma. Cilj je pritom bio dobiti što detaljniji uvid u potrebe poslodavaca vezane uz znanja i vještine iz različitih segmenata kulture i turizma u različitim regijama u Republici Hrvatskoj.

 

Fokusne skupine održane su tijekom lipnja 2021. godine u 5 hrvatskih gradova, i to u Zadru (7. lipnja), Splitu (8. lipnja), Rijeci (17. lipnja), Osijeku (29. lipnja) i Zagrebu (30. lipnja). Ukupno je sudjelovalo preko 150 poslodavca i zaposlenika iz svih relevantnih profitnih i neprofitnih organizacija i poduzeća iz područja kulture i turizma na razini Republike Hrvatske. S obzirom na postojeću epidemiološku situaciju, fokusne skupine održane su u hibridnom obliku te je dio sudionika sudjelovao online, putem Zoom platforme. Sudionici fokusnih skupina su svojim stručnim znanjem i opsežnim iskustvom dali značajan doprinos unaprjeđenju studijskog programa iz područja kulture i turizma. 


FOTOGRAFIJE S PROVEDENIH FOKUSNIH SKUPINA U NASTAVKU:


Fokusna skupina u Zadru 7. lipnja 2021. godine 


Fokusna skupina u Splitu 8. lipnja 2021. godine


Fokusna skupina u Rijeci 17. lipnja 2021. godine


Fokusna skupina u Osijeku 29. lipnja 2021. godine


Fokusna skupina u Zagrebu 30. lipnja 2021. godine