Predan prijavni obrazac za financiranje projekta


  • 10/03/2019
Predan prijavni obrazac za financiranje projekta

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, kao nositelj projekta, predalo prijavnu dokumentaciju za projekt:

"Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli"

Kao partneri u ovom projektu sudjeluju još Opća bolnica Pula te Sveučilište u Zadru.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Učinkoviti ljudski potencijali.