Organizirana i održana radionica za nastavnike-mentore Sveučilišta u Zadru


  • 09/02/2020
Organizirana i održana radionica za nastavnike-mentore Sveučilišta u Zadru

U sklopu projekta "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli", članovi radne skupine Kultura i turizam partnera Sveučilišta u Zadru organizirali su dvodnevnu radionicu za nastavnike-mentore.

Cilj radionica je jačanje kompetencija nastavnog osoblja za mentoriranje završnih, diplomskih i doktorskih radova, zatim stjecanje znanja i kompetencija o ishodima učenja te unapređenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju i unapređenje sustava mentorstva Sveučilišta u Zadru. Radionica je održan13. i 14. veljače 2020. godine, a na istoj je sudjelovalo 23 sudionika.