Održana uvodna konferencija projekta HKO


  • 14/06/2019
Održana uvodna konferencija projekta HKO

Početna konferencija projekta „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“ održana je u srijedu 12. lipnja 2019. godine na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“.

Voditeljica projekta, dr.sc. Sanja Radolović, ujedno i Voditeljica Ureda za istraživanje i projekte, otvorila je konferenciju pozdravnim govorom i predstavljanjem projekta. „Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli“ ukupne vrijednosti 3.892.627,50 kn, financirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a prijavljen je od strane Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, uz partnerstvo Opće bolnice Pula te Sveučilišta u Zadru. Pritom je naglasila da će se provedbom projekta, od ožujka 2019. godine do veljače 2022. godine, unaprijediti postojeći preddiplomski studijski program sestrinstva te će se razviti i potpuno novi diplomski studij usklađen s postojećim standardima kvalifikacija, zatim da će se na Kulturi i turizmu razviti dva nova standarda zanimanja usklađena sa standardima kvalifikacija, opremit će se kabinet vještina za sestrinstvo u iznosu gotovo pola milijuna kuna u zgradi starog internog odjela, odnosno stare radiologije na Zagrebačkoj 30. Spomenula je također i opći cilj projekta,  unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a, uz specifične ciljeve razvoja programa, izrade alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unapređenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

U ime Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, pozdravnu riječ je uputila financijska voditeljica projekta, prorektorica za upravljanje resursima prof.dr.sc. Lorena Mošnja-Škare koja je istaknula važnost usklađenosti studijskih programa s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom, te prepoznatljivost kvalifikacija na tržištu rada. Dugoročno, istaknula je, povezivanjem nositelja studijskih programa i potreba poslodavaca, razvit će se standardi kvalifikacija s kompetencijama prilagođenim potrebama tržišta rada, čime će se potaknuti zapošljivost studenata te smanjiti broj odlazaka u inozemstvo, zbog čega je u konačnici i vrijedno ulagati EU sredstva. Na projektu će se angažirati nastavno i nenastavno osoblje prijavitelja i partnera, a sve projektne aktivnosti bit će usmjerene na ciljane skupine odabrane na temelju iskazanog interesa i njihove stručnosti u području kulture i turizma te sestrinstva.

Doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr. med., ravnateljica Opće bolnice Pula, projektnog partnera, spomenula je važnost suradnje Sveučilišta i OB Pula i prepoznavanje nedostatka kadra upravo u ovom području. Opća bolnica Pula obavlja zdravstvenu djelatnost bolničkog i specijalističko-konzilijarnog liječenja i najveća je zdravstvena ustanova Istarske županije u kojoj se zapošljavaju prvostupnici i magistri sestrinstva. Time je njihova uloga u projektu neophodna, dok suradnja Sveučilišta i OB Pula, te naravno praksa u kabinetu vještina mogu biti podloga za sprečavanje gubitka ljudskih resursa.

Izv. prof. dr.sc. Ljiljana Zekanović-Korona, pročelnica Odjela za turizam i komunikacijske znanosti Sveučilišta u Zadru, projektnog partnera, naglasila je kako posjeduju kapacitete i iskustvo u provedbi projekata. Sveučilište u Zadru najveće je potpuno integrirano sveučilište u RH s ukupno 26 sveučilišnih odjela, a na konferenciji su prezentirani i trenutni ishodi učenja. Izrada standarda zanimanja i kvalifikacija te usklađivanje postojećih studija s istim vrijedna je za područje Kulture i turizma, posebice radi bolje prepoznatljivosti prvostupnika Kulture i turizma na tržištu rada.

Izv. prof. dr. sc. Mauro Štifanić, pročelnik Odjela za prirodne i zdravstvene studije, prezentirao je projekt s aspekta radne skupine programa sestrinstvo uz mogućnost prakse u kabinetu vještina za sestrinstvo koji će se opremiti sredstvima ovog projekta. Voditelj radne skupine prisjetio se i povijesti sestrinstva u Puli, te je prisutne upoznao s dosad provedenim aktivnostima u sklopu projekta. Od velikog značenja je i jedan od ciljeva koji se žele postići, a to je, osim kabineta vještina, izrada prijedloga programa diplomskog sveučilišnog studija sestrinstva.

Doc. dr. sc. Tijana Vukić, predsjednica Odbora za komunikacije Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studije, prezentirala je projekt s aspekta radne skupine studijskog programa Kultura i turizam, povijest i sadašnjost studija Kultura i turizam. Naglasila je i važnost provedbe projekta, pošto se radi o prvom studijskom programu na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli koji kao nositelj projekta izrađuje standard zanimanja i standard kvalifikacija na temelju čega će se uskladiti studijski program sukladno Hrvatskom kvalifikacijskom okviru, odnosno Europskom kvalifikacijskom okviru.