Održana edukacija za rad s medicinskom opremom u Kabinetu vještina


  • 02/02/2021
Održana edukacija za rad s medicinskom opremom u Kabinetu vještina

U sklopu projekta "Razvoj i unapređenje studijskih programa sukladno HKO-u na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli" opremljena je jedna vježbaonica, Kabinet vještina, opremom koja studentima studijskih programa Sestrinstva omogućuje stjecanje znanja i vještina koja su im potrebna na tržištu rada.

Kabinet vještina opremljen je medicinskom opremom, uključujući modele za edukaciju. Stoga je isporučitelj opreme proveo edukaciju za rad s lutkama i pratećom opremom za članove projektnog tima radne skupine Sestrinstvo, kao i za ostale djelatnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli te Opće bolnice Pula.

Edukacija se održala u dva termina, 11. te 21. siječnja 2021. godine.